Durun lütfen yüklemiyor...

Uluslararası

Garo Paylan AİHM’e başvuracak

15:25, perşembe, 02 mart, 2017
Garo Paylan AİHM’e başvuracak

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te Ermeni katliamı için kullandığı soykırım ifadesi yüzünden verilen 3 oturum cezasının iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağını söyledi.

Paylan, “Keşke ülkemin bir mahkemesi bunu çözmüş olsaydı; bu demokrasiye darbe vuran kararı ortadan kaldıran bir karar verselerdi öyle olmadı bu noktada AİHM’ gideceğiz” diye konuştu.

Mahkemenin başvuruyu esasa girerek değil şekil yönünden değerlendirdiğine dikkat çeken Paylan, Meclis Genel Kurulu’nun elinden aldığı ifade özgürlüğü hakkının AYM'nin koruyamadığını söyledi.

“Yürütme hata yapabilir bunu durduracak olan şey bağımsız mahkemelerdir. Ancak AYM’nin kararı talihsiz bir karar olmuştur. Bu noktada AİHM’e gideceğiz. Keşke ülkemin bir mahkemesi bunu çözmüş olsaydı bu demokrasiye darbe vuran kararı ortadan kaldıran bir karar verseydi” dedi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, 13 Ocak günü Meclis'te anayasa görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada soykırım ifadesi geçmesi nedeniyle Meclis Başkanı tarafından engellenmiş, soykırım kelimesi tutanaktan silinmiş ve Paylan üç birleşim cezası almıştı.

Milletvekili Paylan, “Meclis dokunulmazlığının ihlali ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması” gerekçesiyle cezayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımış ve iptalini talep etmişti.

Anayasa görüşmelerinde utanç anları Anayasa Mahkemesi (AYM), dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın kullandığı soykırım ifadesi nedeniyle TBMM'den üç birleşim boyunca çıkarılma ve sözlerinin tutanaktan kaldırılmasına dair kararın iptal talebini reddetti.

AYM, Anayasa’nın iptal istemini düzenleyen 85. Maddesinin dokunulmazlığının kaldırılmasına veya vekilliğin düşmesine dair parlamento kararını kapsadığını, iptal davasını düzenleyen 150. Maddesinin ise şartlarının başvuruda gelişmediğini belirtti.

AYM, 9 Şubat 2017 tarihli E: 2017/13, K: 2017/21 sayılı kararında Paylan’a disiplin cezası verilmesi ve cezaya konu olan sözlerinin tutanaktan çıkarılmasına dair Meclis kararlarının Anayasa’nın 85. Maddesi uyarınca iptal talebini oybirliği ile reddetti.

Kararda, Paylan’ın tutanaktan çıkarılan sözleri yer almadı.AYM kararında şu ifadeler yer alıyor:

“Meclis içtüzüğü ile yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve vekilliğin düşürülmesine ilişkin kararların iptal talebiyle AYM’ye başvurabileceği Anayasa’da kabul edildi.”

“Anayasa’nın 85. Maddesine göre işlem yapılabilmesi için parlamento kararının yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya vekilliğin düşmesine ilişkin olması gerekmesine karşılık, iptali talep edilen parlamento kararı, bir vekil hakkında disiplin cezası verilmesini ve cezaya konu sözlerinin tutanaktan çıkarılmasını konu edinmekte olup bu kapsamda değil. Başvuru konusu Mevlis kararlarının, Anayasa'nın 85. maddesi çerçevesinde denetlenmesi mümkün değil."

“Başvuru konusu TBMM kararlarının Anayasa’nın 85. Maddesi çerçevesinde denetlenebilmesi mümkün değil.”

“Meclis İçtüzüğü’nün AYM’ce denetimi, Anayasa’nın 150. Maddesi uyarınca açılan bir iptal davası ile mümkün. Anayasa’nın 150. Maddesine göre Meclis İçtüzüğü’nün şekil ve esas bakımından denetimi Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Meclis üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler tarafından istenebilir. İptal talebinde bu şart gelişmedi.”

| | |
11044 | 1
Facebook
kar taneleri
11:00, 28.11.2016
21357 | 0
18:10, 16.03.2016 (102925)
12:37, 11.03.2016 (21985)
COMMENT.am