Խնդրում ենք սպասել...

Գաղտնիություն

Տվյալների հավաքագրում, օգտագործում, հեռացում

Կայքը չի պահանջում, հավաքագրում կամ օգտագործում օգտատերերի տվյալները։

Օգտագերը կարող է ինքնուրույն բաժանորդագրվել նորություններին էլ․փոստով, եթե մուտքագրի այն համապատասխան դաշտում և սեղմի «Բաժանորդագրվել»։

Օգտատերը ցանկացած պահի կարող է ապաբաժանորդագրվել նորություններից, եթե էլ․հասցեին ստացած նորությունների ստորին հատվածում սեղմի՝ «ապաբաժանորդագրվել»։

Ապաբաժանորդագրումից հետօ օգտատիրոջ էլ․հասցեն ինքնաշխատ տարբերակով կջնջվի էլ․հասցեների ցանկից։