Խնդրում ենք սպասել...

Առցանց լրագրող

Հարգելի ուսանողներ, լրագրողներ

Եթե ունեք մասնագիտական կրթություն, կամ ուսանող եք, հետաքրքրված եք լրագրողական աշխատանքով և ցանկանում եք աշխատել ՄԱՄՈՒԼ.am լրատվական գործակալությունում, կամ այլ լրատվամիջոցում, կամ ցանկանում եք ստեղծել Ձեր անձնական էլեկտրոնային լրատվամիջոցը, կամ ուղղակի ցանկանում եք հրապարակել հոդվածներ, ֆոտո կամ վիդեո շարքեր, ապա առաջարկում ենք աննախադեպ հնարավորություն:

Գրանցվելով Մամուլի խոսնակում որպես «Անհատ» կարող եք տեղադրել և հրապարակել հոդվածներ:
Հոդվածները կարող են լինել ցանկացած բնագավառից. քաղաքական, մշակույթ, սպորտ, գիտություն:

Մեր մասնագետներն անընդհատ հետևում են հրապարակումներին. յուրօրինակությամբ, գրագետ հայերենով (կամ այլ լեզվով), ընթերցվածությամբ, դրական կարծիքներով աչքի ընկած հոդվածների հեղինակները կհրավիրվեն աշխատանքի ՄԱՄՈՒԼ.am լրատվականում:

Պարտադիր պայմաններ
1) գրանցվել իրական անվամբ,
2) տեղադրել անձնական լիարժեք տեղեկատվություն,
3) կոնտակտային հեռախոսահամար և այլն,
4) ծանոթանալ Մամուլի խոսնակի ընդհանուր դրույթներին,
5) պահպանել գրանցման պայմանագրի պահանջները:

Գրանցվելու համար սեղմեք այստեղ: