Идет загрузка...
Сегодня:  Вторник, 22 Мая, 2018 года
Проценты по депозитам:  
Армянский драм
14.00%
,
Доллар США
6.50%
,
Европейское Евро
4.00%
,
Русский рубль
8.50%

Обзор прессы

Հայաստանում ընտրությունների ազդեցությունը արտագաղթի վրա
CIVILNET
Հայաստանում ընտրությունների ազդեցությունը արտագաղթի վրա
17:11, 21.05.2018 / CIVILNET
Ալեքսանդր Գրիգորյան Նորանկախ Հայաստանում արտագաղթի տեմպերը ավանդաբար եղել են բարձր և շարունակում են մնալ այդպիսին: Արտագաղթի ալիքները հաջորդել են իրար՝ սկսած Խորհրդային Միության փլուզման վաղ շրջանից: Մարդկանց համար արտագաղթի հիմնական շարժառիթը ցածր կենսամակարդակն է և հայրենի երկրի ապագայի նկատմամբ հոռետեսությունը: Արտագաղթի հետ կապված որոշումները ընտանեկան բնույթ են կրում, և սովորաբար ենթադրում են ընտանիքների վերամիավորում հայրենիքում կամ արտասահմանում: Ընտանիքի վերամիավորման վրա ազդող հիմնական գործոնը հայրենի երկրի զարգացման տեսլականն է - եթե մարդիկ հավատում են, որ երկիրն ունի լավ ապագա, ապա ընթացիկ ծանր վիճակը կարելի է հաղթահարել դրսում սեզոնային աշխատանքներ կատարելով և այդ դեպքում արտագաղթը կկրի ժամանակավոր բնույթ: Քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտներն են, որ ձևավորում են մարդկանց ընկալումները երկրի ապագայի նկատմամբ: Մասնավորապես, քաղաքական գործընթացները պայմանավորում են տնտեսական արդյունքները, որոնք և ուղղակիորեն ազդում են մարդկանց կենսամակարդակի վրա: Արդյունավետ քաղաքական ինստիտուտները ձևավորում են տնտեսության զարգացման համար ամուր հիմքեր, և այդ դեպքում միայն կարելի է ապահովել կենսամակարդակի աճ սոցիալական բոլոր խավերի համար: Քաղաքական ինստիտուտների արդյունավետության անհրաժեշտ պայմանը ազատ և արդար ընտրություններն են, և սա է պատճառը, որ մարդիկ կարևորում են ընտրություններըի արդյունքները արտագաղթի հետ կապված որոշումներում: Մինչև 2018թ. ապրիլ, Հայաստանում ավանդույթ էր դարձել իշխող քաղաքական էլիտայի անընդհատ վերարտադրությունը ընտրությունների միջոցով: Որպես (կիսա-)նախագահական երկիր մինչև 2015 թ.-ի դեկտեմբեր, Հայաստանում նախագահական ընտրությունները որոշիչ են եղել քաղաքական էլիտայի ձևավորման և հետևաբար տնտեսության զարգացման տեսլականի հարցում: Կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելուց հետո, 2017 թ.-ի ապրիլի 2-ին անցկացված և հետագայում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները իրենց կարևորությամբ դառնում են առաջնային: Նախագահանական ընտրությունները, ինչպես և վերջին խորհրդարանական ընտրությունը (ի թիվս նախորդների), աչքի են ընկել լուրջ ընտրախախտումներով և ձևավորել բացասական ընկալումներ երկրի ապագայի նկատմամբ: Այս հոդվածում մենք գնահատում ենք Հայաստանում ընտրությունների ազդեցությունը արտագաղթի վրա՝ օգտագործելով եռամսյակային տվյալներ 2000-2017թ. ժամանակահատվածի համար: Արտագաղթի տվյալների շարքի կառուցման համար օգտագործում ենք Միգրացիայի պետական ծառայության կողմից հրապարակվող սահմանահատումների սալդոն եռամսյակի կտրվածքով: Մենք վերցնում ենք սալդոյի փոփոխությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, որը թույլ է տալիս ձերբազատվել շարքի սեզոնայնությունից: Գծապատկեր 1-ից մենք արձանագրում ենք, որ նախագահական (PRE) և խորհրդարանական (վերջին) ընտրությունների (PME) ժամանակ, հիմնականում հաջորդող մեկ-երկու եռամսյակում, արձանագրվել է արտագաղթի մեծ աճ, որոշ դեպքերում անցնելով 40,000-ի սահմանագիծը: Ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում առկա է որոշակի ներհոսքի միտում, որը կարող է պայմանավորված լինել քաղաքական պարբերաշրջանով (political cycle), սակայն դա չի կարող արդարացնել արտգաղթի նման կտրուկ արձագանքը ընտրությունների նկատմամբ: Երկու ընտրությունների դեպքում, 2008 և 2017 թթ., մարդկանց արտահոսքը ընտրությունների ժամանակահատվածում շատ ավելի մեծ է, քան ներհոսքը նախորդող ժամանակահատվածում: 2008 թ. ընտրություններին հաջորդեցին մարտի 1-ի բախումները, իսկ 2017 թ. ընտրություններում արձանագրվեցին ընտրական ձայների գնման աննախադեպ ծավալներ: Երկու դեպքում էլ, մարդկանց արձագանքը չուշացավ - հաջորդող եռամսյակներում ավել 30-40 հազար մարդ լքեցին երկիրը կամ ետ չվերադարձան: Էկոնոմետրիկ մոդել Արտագաղթի տեմպերի արձագանքը ընտրություններին պետք է տարանջատել մյուս գործոնների նկատմամբ դրա արձագանքից: Այդ նպատակով մենք գնահատում ենք էկոնոմետրիկ մոդել, որտեղ, բացի ընտրություններից, ունենք նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպերը, ինչպես նաև կառավարում ենք Եվրասիական տնտեսական միության գործոնը: Մոդելի կառուցվածքը նաև թույլ է տալիս հաշվի առնել արտագաղթի իներցիան և պարբերականությունները[1]: Մենք գնահատում ենք երեք այլընտրանքային մոդելներ (Աղյուսակ 1), որոնցից առաջին երկուսը տարբերվում են ընտրությունների ժամանակային շարքի ցուցանիշով, իսկ երրորդը ընդգրկում է քաղաքական պարբերաշրջանի գործոնը, ի թիվս երկրորդ մոդելում առկա փոփոխականների: Առաջին մոդելում ընտրությունների ժամանակային շարքը ներկայացված է ցուցիչով, որը ստանում է 1 արժեքը, եթե այդ տարի տեղի են ունեցել նախագահական կամ 2017թ. խորհրդարանական ընտրություններ, և զրո հակառակ դեպքում: Երկրորդ և երրորդ մոդելում ընտրությունների փոփոխականը ստանում է 1 արժեք, եթե ընտրությունները տեղի ունեցել այդ տարում; 2 արժեք, եթե ընտրությունները կազմակերպվել են նախորդող տարում և այլն, մինչև 5 արժեք: Արդյունքում մենք ստանում ենք ժամանակագրական շարք, որն արտացոլում է ընտրությունների պարբերաշրջանները: Երրորդ մոդելում ընդգրկում ենք երկրորդ մոդելի ընտրությունների փոփոխականի քառակուսին, որը թույլ է տալիս գնահատել քաղաքական պարբերաշրջանի ազդեցությունը արտագաղթի վրա: Էկոնոմետրիկ մոդելի հիմնական արդյունքները հետևյալն են: Եթե դիտարկվող ժամանակահատվածը ընտրությունների տարվա եռամսյակ է, սահմանահատումների սալդոն /արտագաղթ հանած ներգաղթ/, ի համեմատ նախորդ ժամանակահատվածի նույն եռամսյակի, կազմում է 4105 մարդ: Այլ խոսքով, ընտրությունների տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակ, ընտրություններով պայմանավորված 4105 մարդ կամ լքում է Հայաստանը, կամ չի վերադառնում երկիր: Տարեկան կտրվածքում ընտրություններով պայմանավորված արտագաղթի թիվը կազմում է 16420: Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը նպաստում է արտագաղթի կրճատմանը - մեկ տոկոս աճը բերում է 1181 մարդկանց ներհոսքի: Ռուսաստանի ՀՆԱ-ի աճը, մյուս կողմից, գեներացնում է արտահոսք: Հետաքրքական է, որ Ռուսաստանի տնտեսական աճը ավելի է մեծ ազդեցություն ունի արտագաղթի վրա /1742 մարդ/, քան Հայաստանի տնտեսական աճի ազդեցությունը ներգաղթի վրա: ԵԱՏՄ-ի ցուցիչը չունի նշանակալի ազդեցություն արտագաղթի վրա որևէ մոդելու, և այդ պատճառով այն չի ընդգրկված մոդելում: Մոդել 2-ից պարզ է դառնում, որ արտահոսքը կանգ չի առնում ընտրությունների տարում, այն ունի իներցիոն էֆեկտ, չնայած արտահոսքի ծավալները շատ ավելի փոքր են, քանի որ բաշխվում են տարիների ընթացքում և ազդեցության ուժգնությունը փոքրանում է: Մոդել 3-ում, մենք կառավարում ենք քաղաքական պարբերաշրջանի գործոնը, և պարզ է դառում, որ այն որոշակիոեն առկա է, բայց վիճակագրորեն նշանակալի չէ: Քաղաքական պարբերաշրջանի որոշակի առկայությունը բացատրում է մոդել 2-ում ընտրությունների փոփոխականի գործակցի փոքր լինելը:[2]: Կառուցվածքային մոդել Էկոնոմետրիկ վերլուծությունը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել 2000թ.-ից անցկացված ընտրությունների բացասական ազդեցությունը Հայաստանի ժողովրդագրության դինամիկայի վրա: Ընտրությունները ամենակարևոր քաղաքական միջոցառումն է, որն ուղղակիորեն ազդում է մարդկանց՝ արտագաղթելու տրամադրությունների վրա: Պակաս հետաքրքիր չէ քննարկել ինստիտուցիոնալ համատեքստում ընտրությունների ազդեցությունը արտագաղթի վրա երկարաժամկետ ժամանակահատվածում: Գրիգորյան (2016)[3]-ում քննարկված կառուցվածքային դինամիկ մոդելը հասցեագրում է այդ հարցին: Հիմնական լուծումները կարելի է ներկայացնել գծապատկեր 2-ի միջոցով: Երկիրը որևէ պահին ունի ինստիտուտների զարգացման որոշակի մակարդակ, և կախված այդ մակարդակից, այն ժամանակի ընթացում զուգամիտում է դեպի ավտորիտար կամ ժողովրդավարական համակարգ: Երկիրը պետք է ունենա ինստիտուտների արդյունավետության առնվազն Z պաշար, որպեսզի երկիրը վերցնի ժողովրդավարության ուղին: Գծապատկերում մենք նախանշում ենք Վրաստանի ը Ադրբեջանի դիրքը, համապատասխանաբար այդ շրջադարձային կետից վերև և ներքև: Հայաստանը գտնվում է Z կետի շրջանում, և որևէ կտրուկ փոփոխության արդյունքում ինստիտուտների արդյունավետության մակարդակը կարող է շրջանցել այդ կետը: Վատ ընտրությունները անընդհատորեն ետ են գցել Հայաստանին, անհնարին դարձնելով երկրի՝ դեպի ժողովրդավարության ուղին վերցնելու իշխանության խոստումները: Մոդելի կարևոր արդյունքներից մեկն այն է, որ ինստիտուտների դինամիկայի կորի անկյունը ուղիղ համեմատական է արտագաղթի՝ ինստիտուտների փոփոխության արձագանքին: Եթե երկիրը զարգացման միջանկյալ փուլում է, ապա արտագաղթի արձագանքը առավելագույնն է ինստիտուտների փոփոխություններին: Այս մոդելը բացատրում է Հայաստանում վատ ընտրությունների դրամատիկ ազդեցությունը մարդկանց արտահոսքի վրա: Երկարաժամկետ էֆեկտը կարելի է հեշտությամբ վերլուծել՝ գծագրելով տնտեսության զարգացման ուղին որևէ կետից, Z-ին մոտ: Խնդիրն այն է, որ ընտրությունների որակի անընդհատ վատթարացումը երկրին անխուսափելիորեն բերում է մի կետի, Z-ից ներքև, երբ երկիրը գլորվում է դեպի ավտորիտար համակարգ: Եզրահանգումներ Այս աշխատանքում էմպիրիկ մոդելը բացահայտում է վատ ընտրությունների քայքայիչ ազդեցությունը Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի վրա: Ցավոք, մեր քննարկած ժամանակահատվածում Հայաստանում չենք ունեցել ազատ և արդար ընտրություններ, որպեսզի կարողանայինք գնահատել սպասվող վերադարձի կամ ներգաղթի ծավալները այդ պայմաններում: Ըստ կառուցվածքային մոդելի, ազատ և արդար ընտրությունները կհանգեցնեն ներհոսքի բացառիկ մեծ ծավալների, քանի որ ընտրական որակապես նոր համակարգը թույլ կտա շրջանցել ինստիտուտների զարգացման շրջադարձային կետը[4] և Հայաստանը վերջապես կգնա ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ուղիով: Այս հոդվածի գլխավոր, ապագային միտված եզրակացությունը հետևյալն է. Հայաստանի ժողովրդագրական ներկա ճգնաժամը կարելի է հաղթահարել քաղաքական ինստիտուտների կտրուկ բարելավման միջոցով, որին կարելի է հասնել ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով: ***[1] Մենք գնահատում ենք ARMAX մոդել, և լագերի ընտրությունը hիմնված է Ակաիկե կրիտերիայի նվազագույն արժեքի վրա: [2] Մոդել 2-ում մենք գնահատում ենք ընտրություների պարբերաշրջանի գծային ազդեցությունը, այնինչ ազդեցությունը որոշ չափով ոչ-գծային է և ոչ-մոնոտոն: Մեծ հաշվով, մոդել 3-ի՝ ընտրությունների ազդեցության գհատականը համադրելի է մոդել 1-ի գնահատականի հետ:[3] Emigration intentions: theory and evidence, Aleksandr GIrgoryan (2016), in press.[4] Այդ դեպքում ինստիտուտների դինամիկայի կորի անկյունը, որը ուղիղ համեմատական է միգրացիոն հոսքերին, կստանա առավելագույն արժեքը: Ալեքսանդր Գրիգորյանը տնտեսագետ է, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս և հետազոտող։ Հոդվածը գրվել է 2018թ․ մայիսի 13-ին։
Armenia Must Rely More on Solar, Wind and Hydro Energy: Bedros Terzian
CIVILNET
Armenia Must Rely More on Solar, Wind and Hydro Energy: Bedros Terzian
18:41, 21.05.2018 / CIVILNET
Bedros Terizan, Director of Petrostrategies, a French think tank, analyzes the energy sector of Armenia, and the need for more sustainable energy, during the "Armenia Tomorrow: Citizen Diplomacy at Work" program organized by the University of Southern California Institute of Armenian Studies. The program took place on Sunday, May 20 and included Prime Minister Nikol Pashinyan, President Armen Sarkissian, as well as academics and scholars from around the world. The event took place at USC's Bovard Auditorium. Read the interview in Armenian.
Ցուցարարները պահանջեցին գլխավոր դատախազի հրաժարականը
CIVILNET
Ցուցարարները պահանջեցին գլխավոր դատախազի հրաժարականը
19:49, 21.05.2018 / CIVILNET
Մայիսի 21-ին «Սասնա ծռեր» խմբի անդամների հարազատները կրկին գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց էին։ Նրանք փակեցին դատախազության մուտքերն ու ելքերը։ Պահանջում էին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրաժարականը։ «Դատախազության գործունեության հետևանքով է, որ այսօր մեր երկրում կան 100-ից ավելի քաղբանտարկյալներ»,- ասում է «Սասնա ծռեր»-ի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի հայրը՝ Պավել Եղիազարյանը։ Ցուցարարները, սակայն, չեն պատրաստվում փողոցներ փակել, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր այդ քայլին չդիմել։ Պարոն Եղիազարյանը նաև տեղեկացրեց, որ իրենց հետ հանդիպելու պատրաստակամություն է հայտնել արդարդատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը, ինչը չի կայացել։ Նախարարությունից պատճառաբանել են, թե գերատեսչության ղեկավարի օրակարգը ծանրաբեռնված է։
Կուրսանտի սպանության գործ․ խոսեցին ամբաստանյալները՝ վերջին երեք տարում առաջին անգամ
CIVILNET
Կուրսանտի սպանության գործ․ խոսեցին ամբաստանյալները՝ վերջին երեք տարում առաջին անգամ
19:55, 21.05.2018 / CIVILNET
Մայիսի 21-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավանի նստավայրում տեղի ունեցավ կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գոծով նիստը, որի ընթացքում ցուցմունք տվեց հիմնական ամբաստանյալ Գնել Թևոսյանը։ Նա պնդում է, թե սպանության հետ կապ չունի, իսկ պաշտպան Արա Զաքարյանը վստահեցրեց, թե վկաներին ու ամբաստանյալներին դաժան ճնշումների են ենթարկել։ Կուրսանտի հայրն ու նրա պաշտպանը հակառակ կարծիքի են։
Նախարարները երդվեցին և նկարվեցին
CIVILNET
Նախարարները երդվեցին և նկարվեցին
20:23, 21.05.2018 / CIVILNET
Այսօր նախագահական նստավայրում, ՀՀ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ներկայությամբ, Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի ունեցավ ՀՀ կառավարության անդամների երդման արարողությունը: Առաջինն ամբիոնին մոտեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ ընթերցելով երդման տեքստը.«Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման՝ երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, հավատարիմ մնալ Կառավարության անդամի բարձր կոչմանը»: Այնուհետև հերթով երդվեցին կառավարության մյուս անդամները: Երդման արարողության ավարտին Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորեց վարչապետին և կառավարության անդամներին՝ մաղթելով նրանց բեղմնավոր ու արգասաբեր աշխատանք ի շահ հայրենիքի և ժողովրդի: Նշենք, որ կառավարության երդմնակալությունը նորամուծություն է Հայաստանի քաղաքական և պետական կառավարման մշակույթում:
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն արձագանքել է Վիգեն Սարգսյանի քննադատությանը
CIVILNET
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն արձագանքել է Վիգեն Սարգսյանի քննադատությանը
20:37, 21.05.2018 / CIVILNET
Անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն արձագանքել է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի՝ իրեն ուղղված քննադատությանը։ Արմեն Գրիգորյանը նախօրեին Ազատության եթերում քննադատել էր Վիգեն Սարգսյանի առաջ քաշած Ազգ-բանակ հայեցակարգը՝ նշելով, որ «հայրենիքը սիրել սովորեցնելն անհրաժեշտ չէ, պետք է ստեղծել պայմաններ, որ հայրենիքը սիրեն, հայրենիքում մնան»: Ի պատասխան, Վիգեն Սարգսյանը Ֆեյսբուքի իր էջում մեր գրառում էր արել՝ ուղղված Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում իր նախկին ուսանող Արմեն Գրիգորյանին և նշել, որ հիասթափված է նրանից։ Գրիգորյանը Ֆեյսբուքի իր էջում պատասխանել է Վիգեն Սարգսյանին․ Պաշտպանության նախկին նախարարինև իմ նախկին դասախոսին Պարոն Սարգսյան, Ես և Դուք ունենք աշխարհընկալման ահռելի մեծ տարբերություն, և մեր բանավեճի ակունքներն այդտեղ պետք է փնտրել։ Այդ տարբերությունը վերջին տարիներին արտահայտվել է իմ՝ հրապարակային Ձեզ ուղղված խոսքերով, իսկ Ձեր կողմից՝ ֆեյսբուքի անձնական նամակներով։ Ձեր ընկալումների արդյունք է 1000 դրամով հարկերի բարձրացումը, տարկետման հետ կապված օրենքի ընդունումը, սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիրակության ռազմավարությունը և նման մի շարք այլ ձախողումներ։ Այս ամենը Ձեր կողմից առաջ քաշված «Ազգ-բանակ» գաղափարի մաս են կազմել, որի մասին էլ ես իմ հարցազրույցում շեշտադրում եմ կատարել։ Ավելին, «Ազգ-բանակ» հայեցակարգ էդպես էլ չի եղել, չկա կոնկրետ մեկ փաստաթուղթ, որի անունը լինի «Ազգ-բանակ» հայեցակարգ, դրանք ցրված մտքեր են։ Դուք չեք ամբողջացրել այդ ցրված մտքերն ու թողել եք այդպես, որպեսզի ցանկացած պահի հղում կատարեք Ձեզ շահեկան կողմին։ Դուք մի թիմի անդամ եք, որի կառավարման շրջանում Հայաստանից 370 000 քաղաքացի է արտագաղթել, 5 մլրդ դոլարով ավելացրել ՀՀ արտաքին պարտքը, 800 000-ից ավել քաղաքացի աղքատության մեջ է ապրել, և այս ձախողումների արդյունքում մենք հայտնվել ենք ապրիլյան պատերազմում և կորցրել կյանքեր ու տարածք։ Այս արդյունքները գրանցվել են Ձեր և Ձեր թիմի ընկալումների արդյունքում։ Դրա համար էլ ձախողած թիմի կողմից առաջ քաշած «Ազգ-բանակ» գաղափարն անընդունելի է ինձ համար, միևնույն ժամանակ՝ հզոր ու կայացած բանակն առաջնային նպատակ։ Ուժեղ Հայաստանի հիմքը ոչ թե կեղծ ռազմահայրենասիրական լոզունգներն ու պրոպագանդան է, այլ իրական աշխատանքը։ Իմ ընկալումներում պաշտպանության բարձրացումը կախված է ազատ, արդար ընտրություններից, կոռուպցիայի նվազեցումից, մարդու իրավունքների պաշտպանությունից և մրցակցային շուկայից, որի արդյունքում տնտեսությունը կզարգանա, քաղաքացիների բարեկեցությունը կբարձրանա, և մենք ավելի շատ միջոցներ կունենանք երկրի պաշտպանողականությունը բարձրացնելու համար։ Դուք սրա լրիվ հակառակն եք արել, աջակցել եք ընտրությունների կեղծմանը, կոռուպցիային, իրավունքների խախտմանը և մոնոպոլիաների ձևավորմանը, բացի դրանից Ձեր թիմի կառավարման արդյունքում 370 000 քաղաքացի է արտագաղթել և Դուք ստիպված տարեկետման մասին օրենքն եք բերել։ Դուք Ձեր թիմի հետ ձախողել եք, «Ազգ-բանակի» Ձեր մոտեցումն այդ ձախողման մի մասն է կազմել։ Հայաստանի անվտանգության նոր հայեցակարգում բանակը ամենաառանցքային դերն է ունենալու, և բանակի կայացման համար ես ներդնելու եմ իմ ամբողջ ներուժը։ Ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը հավաքական բարձր իմաստություն ունի, և ռազմահայրենասիրական հայեցակարգով չէ, որ ժողովրդին պետք է սովորեցնել հայրենիք սիրել։ Ժողովուրդը սիրում է հայրենիքը, պետք է ընդամենը պայմաններ ստեղծել, որպեսզի Հայաստանը զարգանա, ռեսուրսներն ավելանան, և ներդրվեն երկրի պաշտպանական համակարգի բարելավման գործում։
Անփոփոխ մոտեցում․ Թուրքիայի արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանին
CIVILNET
Անփոփոխ մոտեցում․ Թուրքիայի արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանին
20:47, 21.05.2018 / CIVILNET
Թուրքիայի նախագահն ու վարչապետը անդրդարաձել են Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցին։ Թուրքիայի մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը մեղադրվում է թուրք ազգին վիրավորելու մեջ։ Քրդամետ կուսակցությունը Կարոյին պատգամավորության թեկնածու է առաջադրել Դիարբեքիր-Տիգրանակերտից։
Բնապահպանության նախարարն ընդունել է CNF-ի գործադիր տնօրենին
Hetq online
Բնապահպանության նախարարն ընդունել է CNF-ի գործադիր տնօրենին
19:59, 21.05.2018 / Hetq online
Բնապահպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նախարար Էրիկ Գրիգորյանն ընդունել է Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF) գործադիր տնօրեն Ջեոֆ Ջակոմինիին և ազգային համակարգող Արման Վերմիշյանին:
Սպիտակի համայնքապետը դիմում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին
Hetq online
Սպիտակի համայնքապետը դիմում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին
20:13, 21.05.2018 / Hetq online
Սպիտակ համայնքի ղեկավար, ՀՀԿ անդամ Գագիկ Սահակյանն այսօր նամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին:
Արմեն Գրիգորյանը պատասխանել է Վիգեն Սարգսյանին
Hetq online
Արմեն Գրիգորյանը պատասխանել է Վիգեն Սարգսյանին
20:55, 21.05.2018 / Hetq online
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պատասխանել է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի` իրեն ուղղված հրապարակմանը:
Ներկայացվեց Վարդան Հարությունյանի «Քաղբանտարկյալի պատմությունը» գիրքը
Hetq online
Ներկայացվեց Վարդան Հարությունյանի «Քաղբանտարկյալի պատմությունը» գիրքը
21:34, 21.05.2018 / Hetq online
Հայկական ուսումնասիրությունների «Անի» կենտրոնն այսօր «Սարգիս Մուրադյան» պատկերասրահում ներկայացրեց իր 11-րդ գիրքը՝ խորհրդային տարիների քաղբանտարկյալ, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի «Քաղբանտարկյալի պատմությունը»:
Լեռնագոգում արտակարգ իրավիճակ է. սելավաջրերը լցվում են տները
Hetq online
Լեռնագոգում արտակարգ իրավիճակ է. սելավաջրերը լցվում են տները
23:59, 21.05.2018 / Hetq online
«Թալինի կողմերն ուժեղ հորդառատ անձրև է եկել, ջրատար ունենք: Այդ ջրատարը չի կարողացել հոսք ապահովել և ամբողջ ջուրը լցվում է գյուղ: Սելավատարի ամբողջ ջուրը դուրս է գալիս»,-ասում է Լեռնագոգի համայնքապետը:
Նոր Հայաստանին` նոր Սփյուռք. ի՞նչ անել
Hetq online
Նոր Հայաստանին` նոր Սփյուռք. ի՞նչ անել
01:06, 22.05.2018 / Hetq online
Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը, իսկ ոմանց կարծիքով` դեռևս կառավարափոխությունը, ակտուալ դարձրեց Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների նոր ֆորմատի ստեղծման անհրաժեշտությունը։
Պլանային ջրանջատում Երևանի Կենտրոն, Քանաքեռ-Զեյթուն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում մայիսի 22-ին
Hetq online
Պլանային ջրանջատում Երևանի Կենտրոն, Քանաքեռ-Զեյթուն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում մայիսի 22-ին
02:44, 22.05.2018 / Hetq online
«Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված, ս.թ. մայիսի 22-ին ժամը 10.00-20.00 կդադարեցվի Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի՝ Եկմալյան փողոցի, Սարյան փող․ 6-ից-40, Պուշկինի փող․ 35-ից-72, Փարպեցի փող․ 1-ից-8, Մաշտոցի փող․ 17-ից-27, Արամի փող․ 64- ից-92, Բուզանդի փող․ 83-ից-107, Ամիրյան փող․ 18-ից-80, Մայիսյան փող․ 33, Լեոյի փող․ 1 համարների, Թումանյան 2-րդ նրբանցքի ջրամատակարարումը:
ArmLur.am
Ընտրեք ծաղիկը, որը ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս, ու իմացեք բնավորության թաքնված գծերը
18:29, 21.05.2018 / ArmLur.am
Դուք ևս այդպիսին եք։ Ոչ ոք չի կարող կրկնօրինակել ձեզ
Ещё...


|
Подпишись