Loading...
Today:  Sunday, 22 April, 2018
Deposit percent:  
Armenian dram
14.00%
,
US Dollar
6.50%
,
European Euro
4.00%
,
Russian Ruble
8.50%

International

Meet Adonis, Europe's oldest living inhabitant

16:35, Sunday, 21 August, 2016
Meet Adonis, Europe's oldest living inhabitant
    

Europe's oldest living inhabitant goes by the name of Adonis, lives in the highlands of northern Greece and is over 1,075 years old.
     No, the last part isn't a typo -- Adonis is a tree
     The millennium-old Bosnian pine was discovered by a group of scientists from Stockholm University, the University of Mainz and the University of Arizona, who announced their findings Friday.
     It is one of more than a dozen trees over 1,000 years old located in a forest high in the Pindos mountains near to the Greek border with Albania.

7015 | 1
|
Like and Subscribe
Facebook
ВКонтакте
MAMUL.am
Օօօօօօօօօօօօօօ
Օօօօօօօօօօօօօօ 01:30, 22.08.2016
ամեն տեղ կհայտնաբերվի, դուք հայաստանից խոսացեք տեսեք թե մարտուն կոչվածը իրա բարդակ աշխատողների հետ մի ծառա թողնում անտառում, հոշոտում են ու թողնում մի քանի տարի հետո կկոչվի անապատ հայաստան, որ մի երկու տականքներ մի քանի տարի լավ ապրեն ծառերի հաշվին կոտորեցին անտառ չմնաց խուժանների ձեռքով ու ամենաթողության պատճառով: