Loading...
Today:  Friday, 25 May, 2018
Deposit percent:  
Armenian dram
14.00%
,
US Dollar
6.50%
,
European Euro
4.00%
,
Russian Ruble
8.50%

Events

Free Wi-Fi pilot project in areas around the Republic Square

17:20, Thursday, 18 August, 2016
Free Wi-Fi pilot project in areas around the Republic Square

VivaCell-MTS has come with another initiative aimed at providing mobile subscribers with access to Wi-Fi Internet in public areas.
     The first phase of the pilot project covers one of the most saturated areas of Yerevan adjacent to Vazgen Sargsyan street - stretching from the Republic Square down to the Shahumyan Square.
     Free Wi-Fi will be available without any additional charges to both subscribers and non-subscribers of VivaCell-MTS.
     VivaCell-MTS subscribes will benefit from full unlimited accesss to Internet by simply dialing USSD *252# and getting the PIN code required for access.
     VivaCell-MTS data users will get access to the Internet with the speed of up to 5 Mb/s while non-data users will get access to the Internet with the speed of only 512 kb/s which is enough for comfortable browsing.
     Non-VivaCell-MTS subscribers will be limited to browsing websites only and will be first exposed to a short advertisement video or a banner before getting connected to the Interenet.
     ''Free of charge Wi-Fi connectivity provides several advantages: for those who use the Internet for leasure, entertainment and business this is a tangible benefit, of course. It’s also a benefit for the visitors of Yerevan, who will have free and unlimited access to the Internet while walking in the city’s cultural center. Providing free Wi-Fi in the Republic Square is the natural extension of the projects, in the frames of which numerous museums and lirbraries of Yerevan have been provided with free Wi-Fi connectivity by VivaCell-MTS,'' VivaCell-MTS General Manager Ralph Yirikian commented.

4494 | 2
|
Like and Subscribe
Facebook
ВКонтакте
MAMUL.am
k
k 17:35, 18.08.2016
mmmmmmmmmm
.....
..... 18:38, 18.08.2016
անվճար պանի չիլինում որ մնար WI-FI-լիներ անվճար, լավ ասենք թե անվճար ինչու է միշտ կենտրոն համայքում ու հենց հրապարակում բա երեվանի մյուս հայքներում մարդ չկա թե թե թուրք ու իրանացի չկա որ թափված են հանրապետության հրապարակում իրենց աչքը լույս