Loading...
Today:  Friday, 22 June, 2018
Deposit percent:  
Armenian dram
14.00%
,
US Dollar
6.50%
,
European Euro
4.00%
,
Russian Ruble
8.50%

What does the city speak?

“Security Dream” found a new way to rob the drivers

11:28, Friday, 13 March, 2015
“Security Dream” found a new way to rob the drivers

“Security Dream” is not satisfied with the huge revenues coming from violations recorded by speedometers and cameras and has found a new way of robbing the drivers.

Rumors are spread that there have been some cases recently, when the company turned off the speedometers in some streets. Then they announced that the speedometer would not operate for an indefinite period as they had been taken to reparation. Having heard that the speedometers did not record the speed, the drivers started to drive faster.

So, it turns out that as a result the drivers find themselves in the trap made by “Security Dream” and start to get new envelopes alarming the information on their fines.
Attention! Information is not official.
| | |
30840 | 15
loading...
Facebook
MAMUL.am
777
777 13:49, 13.03.2015
սյունը կոխէցէք սէրոժի էնիքը
ARS
ARS 23:42, 13.03.2015
srikaner en agar..shan tula
ombudsman
ombudsman 12:46, 14.03.2015
ես կարող եմ մենթերին նոր թալանելու ձև սովորեցնեմ..որ սերժիկն ու սաշկուլը լավ հարստանան..մի քանի մենթ կարող էն արագաչափերը կպցնեն ոռներին ու տարբեր փողոցներով ոտքով պտտվեն բայց քաղաքացիական հագուստով..